ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอบรม และปรินท์ใบสมัครการเข้าร่วมอบรม
สมัครอบรม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

คู่มือขั้นตอนการสมัครอบรม ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งการชำระเงิน

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053776131 Email: popa.training@gmail.com

© 2022 POPA_CRRU

สถิติผู้เยี่ยมชม

This template is made with   by ThemeWagon DEV BY PU@J